VIẾT RA VIỆC CẦN LÀM CHO NGÀY MAI GIÚP CẢI THIỆN GIẤC NGỦ

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Baylor ở Waco, Texas, Hoa Kỳ đã thực hiện một nghiên cứu với 57 sinh viên đại học. Một nửa được yêu cầu dành năm phút để viết về những việc họ cần làm vào ngày hôm sau. Những người khác được yêu cầu dành năm phút để viết về những gì họ đã hoàn thành trong ngày, theo một bản tin.

Nhóm viết nhanh những việc cần làm sẽ ngủ nhanh hơn nhóm viết về thành tích đến 10 phút.

Michael K. Scullin, tác giả chính của nghiên cứu và là giám đốc của Baylor's Sleep Neuroscience, cho biết: "Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa 24/7, trong đó danh sách việc cần làm của chúng ta liên tục tăng lên và khiến chúng ta lo lắng về những công việc chưa hoàn thành trước khi đi ngủ". Và "Hầu hết mọi người chỉ lướt qua danh sách việc cần làm trong đầu và vì vậy chúng tôi muốn tìm hiểu xem liệu hành động viết ra giấy có thể chống lại những khó khăn về giấc ngủ vào ban đêm hay không".

Scullin cho biết thêm trong một bài báo trên Moneyish.com, hành động ghi lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành dường như để loại bỏ những lo lắng. "Nói cách khác, nó giúp não bạn kiểm tra danh sách việc cần làm của bạn".

Theo Bedtimes