Tất cả tin tức

TÀI XẾ LÁI XE DU LỊCH

• Tài xế lái xe du lịch: 01 người
Xem thêm

THỐNG KÊ SẢN XUẤT

• Nhân viên thống kê xưởng: 01 người
Xem thêm

NHÂN VIÊN KINH DOANH

• Nhân viên Sale TP. HCM: 02 người • Nhân viên Sale Miền Tây: 02 người • Nhân viên kinh doanh Dự án: 02 người
Xem thêm

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

• Quản lý Sản Xuất: 01 người
Xem thêm