Chính sách bảo hành

Các sản phẩm tại Nệm Ưu Việt được bảo hành miễn phí thời gian từ 1-15 năm kể từ ngày mua (theo chính sách bảo hành của từng sản phẩm).

1. Chính sách bảo hành nệm lò xo

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
- Trong thời gian bảo hành, nếu phát sinh do lỗi kỹ thuật, lỗi nhà sản xuất sẽ được bảo hành miễn phí
- Phạm vi bảo hành chỉ áp dụng phần khung lò xo bên trong như: lỗi kỹ thuật, gẫy, xẹp lún.

ĐIỀU KHOẢN TỪ CHỐI BẢO HÀNH

- Phiếu bảo hành không hợp lệ: không ghi đầy đủ thông tin, rách, xóa, sửa...
- Sản phẩm không đúng hướng dẫn sử dụng và bào quản.
- Sản phẩm bị thay đổi kết cấu, không đúng với sản phẩm ban đầu của công ty.
- Không bảo hành bộ phận chi tiết như: vải, mousse...

2. Chính sách bảo hành nệm mousse

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành.
- Trong thời gian bảo hành, nếu phát sinh do lỗi kỹ thuật, lỗi nhà sản xuất sẽ được bảo hành miễn phí
- Phạm vi bảo hành chỉ áp dụng phần mousse bên trong không xẹp lún.

ĐIỀU KHOẢN TỪ CHỐI BẢO HÀNH

- Phiếu bảo hành không hợp lệ: không ghi đầy đủ thông tin, rách, xóa, sửa...
- Sản phẩm không đúng hướng dẫn sử dụng và bào quản.
- Sản phẩm bị thay đổi kết cấu, không đúng với sản phẩm ban đầu của công ty.
- Không bảo hành bộ phận chi tiết vải.

Xem thêm: