TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NỆM CAO SU THIÊN NHIÊN

Nệm cao su thiên nhiên Ưu Việt đạt tiêu chuẩn chất lượng IEC 62321 - 5:2013, đã được kiểm tra bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3).
Xem thêm

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIƯỜNG DIVAN BOX

Giường Divan Box của Nệm Ưu Việt đạt tiêu chuẩn BS EN 1725:1998, đã được kiểm tra bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3).
Xem thêm

TIÊU CHUẨN ĐỘ BỀN CỦA MỸ F1566

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước, áp dụng theo tiêu chuẩn độ bền của Mỹ và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc.
Xem thêm

TIÊU CHUẨN ĐỘ BỀN ANH EN 1957:2000

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước, áp dụng theo tiêu chuẩn độ bền của Anh và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc.
Xem thêm