TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

NỆM ƯU VIỆT NHIỀU NĂM LIỀN ĐẠT DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc đều đáp ứng những may mặc đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao của sản phẩm Việt
Xem thêm

KHẢ NĂNG KHÁNG CHÁY CỦA NỆM ƯU VIỆT

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc đều đáp ứng những yêu cầu về an toàn của Việt Nam về sức khỏe
Xem thêm

KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM MỐC CỦA NỆM ƯU VIỆT

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc đều đáp ứng những yêu cầu về an toàn của Việt Nam về sức khỏe
Xem thêm

NỆM ƯU VIỆT ĐẠT CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY CỦA TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc đều đáp ứng những yêu cầu về an toàn của Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới về dư lượng Formaldehyde và các Amin thơm trong sản phẩm
Xem thêm