TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIƯỜNG DIVAN BOX

Giường Divan Box của Nệm Ưu Việt đạt tiêu chuẩn BS EN 1725:1998, đã được kiểm tra bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3) thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Và dưới đây là thông tin chi tiết về kết quả kiểm định:

Với chất lượng tiêu chuẩn BS EN 1725:1998 đã được kiểm định, giường Divan Box của Nệm Ưu Việt mang đến khách sự hài lòng và an tâm chắc chắn khi lựa chọn với thời gian bảo hành 10 năm đã được kiểm định.

Mời bạn nhấp vào giường Divan Box để xem thêm chi tiết các mẫu giường này của Nệm Ưu Việt.