QUALITY STANDARDS

TIÊU CHUẨN ĐỘ BỀN CỦA MỸ F1566

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước, áp dụng theo tiêu chuẩn độ bền của Mỹ và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc.
更多

TIÊU CHUẨN ĐỘ BỀN ANH EN 1957:2000

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước, áp dụng theo tiêu chuẩn độ bền của Anh và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc.
更多

NỆM ƯU VIỆT TỰ HÀO KHI ĐƯỢC XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc được xác lập kỷ lục Việt Nam sản phẩm nệmchịu được trọng tải nặng nhất 16 tấn.
更多

NỆM ƯU VIỆT TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI QUỐC TẾ VỀ GIẤC NGỦ (ISPA)

Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc được các tổ chức quốc tế công nhận về chất lượng
更多