Health & Sleep

ÍT NGƯỜI THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN GIẤC NGỦ

Theo khảo sát mới nhất về giấc ngủ của Royal Philips, một công ty công nghệ sức khỏe ở Amsterdam, mọi người trên toàn thế giới không hài lòng về giấc ngủ của họ nhưng ít hành động bất cứ điều gì để cải thiện giấc ngủ.
View more

MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN VÀ GIẤC NGỦ

Sự mất tương tác giữa con người với nhau có thể là một trong những vấn đề góp phần gây ra những đêm trằn trọc.
View more

MỐI LIÊN HỆ GIỮA GIẤC NGỦ VÀ CÔNG VIỆC

Những người có nhiều công việc dường như khó có được thời gian nghỉ ngơi tốt hơn những người khác. Theo kết quả của một cuộc khảo sát tại Mỹ.
View more

TẠI SAO GIẤC NGỦ KHÓ ĐẾN KHI BẠN GIÀ ĐI?

Người lớn tuổi thường trải qua việc thay đổi cách ngủ khi họ già đi. Một cuộc thăm dò quốc gia của Đại học Michigan ở Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ cho thấy 46% người lớn tuổi khó ngủ ít nhất một đêm một tuần và 15% khó ngủ ba đêm trở lên một tuần.
View more