QUALITY STANDARDS
NỆM ƯU VIỆT ĐẠT CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY CỦA TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC
Nệm Ưu Việt đã thực hiện tất cả các bước và được công nhận trên cả nước, cũng như toàn cầu để đảm bảo các mặt hàng dệt may, may mặc đều đáp ứng những yêu cầu về an toàn của Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới về dư lượng Formaldehyde và các Amin thơm trong sản phẩm
更多
CHỨNG NHẬN OEKO-TEX® LÀ GÌ?
TIÊU CHUẨN 100 bởi OEKO-TEX® là hệ thống chứng nhận và kiểm nghiệm độc lập trên toàn thế giới dành cho các sản phẩm dệt thô, bán thành phẩm và thành phẩm ở tất cả các cấp độ cũng như vật liệu phụ trợ được sử dụng trong quá trình làm ra sản phẩm.
更多