TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
CHỨNG NHẬN OEKO-TEX® LÀ GÌ?
TIÊU CHUẨN 100 bởi OEKO-TEX® là hệ thống chứng nhận và kiểm nghiệm độc lập trên toàn thế giới dành cho các sản phẩm dệt thô, bán thành phẩm và thành phẩm ở tất cả các cấp độ cũng như vật liệu phụ trợ được sử dụng trong quá trình làm ra sản phẩm.
更多